Blodbadet

Vad hände sen?

Efter Stockholms blodbad fortsatte kung Kristian II att åka runt i landet och ge order om avrättningar. I Norrköping, Linköping, Vadstena och Jönköping dödades människor för att de hade varit fiender till kungen. Det sägs att han till och med lät dränka några munkar från Nydala kloster.

Kung Kristian blev alltmer avskydd och man började kalla honom för Kristian Tyrann.

Bönderna i Småland och Dalarna revolterade mot kungen. Ärkebiskop Gustav Trolle tvingades fly till Danmark. Upproret mot Kristian spred sig och snart var hela Sverige befriat.

Frihetskriget kom att ledas av en ung man som hette Gustav Eriksson och ofta brukar kallas Gustav Vasa. Gustav Vasa blev kung över Sverige och samlade mer och mer makt hos sig själv. Ganska snart började folk tycka att han också hade blivit en tyrann. Nya uppror gjordes. Men det är en helt annan historia.

(Texten hämtad ur boken Blodbadet)