Blodbadet

Avrättningarna på Stortorget

Blodbadstavlan som gjordes 1524 visar hur människor halshöggs på Stortorget.

När den specialinkallade domstolen hade fattat sitt beslut började man avrätta de dömda. Biskopar och andra höga herrar släpades ut på Stortorget mitt i Stockholm för att halshuggas. Men väldigt många andra människor dödades också. Till exempel borgmästarna och andra mäktiga personer i Stockholm. Dessutom avrättades några vanliga borgare.

Varför? Kanske för att kungen ville få bort alla som kunde utmana honom. Eller var det inte planerat? Var det bara så att allting gick fel och att några dödades av misstag? Efter blodbadet försökte kungen skylla ifrån sig. Det var svårt för honom att förklara varför två biskopar halshöggs. En kung fick inte avrätta kyrkliga ledare.

Dagen efter hängdes människor som hade arbetat som tjänare hos de avrättade. Det hjälpte inte att de kanske inte alls hade varit inblandade i konflikten med kung Kristian. De dödades ändå.

Hur många dog på Stortorget? Ingen vet exakt. Troligen cirka 100. En källa säger 82 personer. En annan säger 120.

Fortsätt läsa: Likbålet