Blodbadet

Gudarnas krig

De kallar henne för Drumba. Egentligen heter hon Astrid. Men Astrid, som betyder ”vacker som asagudarna”, är ett namn som bara de fria får ha.

Astrids dagar är långa och hårda. Hon är träl och tvingas arbeta åt Ragnar och hans familj. Astrid drömmer om något mer än att kamma Ragnars skägg och putsa leriga skor. När hon träffar flickan Ysja, som är träl på en annan gård växer drömmen om frihet. Flickorna bestämmer sig för att rymma tillsammans.

Boken utspelar sig i det som nu är Upplands Väsby för 1000 år sedan, under det som brukar kallas vikingatiden. Den nya guden Kristus har kommit till Norden. Några tror på honom och andra vill hålla fast vid de gamla gudarna Oden, Freja och Tor. Striden hårdnar.

Blodbadet, Gudarnas krig och Det går en mördare lös är utgivna på förlaget Liber och ingår i konceptet ”Svenska med SO” – som kombinerar skönlitteratur med det centrala innehållet i SO-ämnena för mellanstadiet. Mer om Gudarnas krig på Libers hemsida.

Läs ett utdrag ur Gudarnas krig

Lärarstöd

Reportage i Vi i Väsby om boken

Boken har trovärdiga person- och miljöbeskrivningar och vi får komma nära Astrids tankar och kan känna hur livet i det glesbefolkade Sverige kunde te sig för tusen år sedan. Författaren Kalle Holmqvist har skickligt byggt upp storyn kring två olika par individer från vardera religion. Texten i boken är lättillgänglig och har en bra mix av dialog och beskrivningar. Förutom att det handlar om ett religionsskifte, så får läsaren även inblick i runor genom en kort faktatext på slutet. Sedan är det så klart spännande läsning att följa Astrid och Ysja när de ska försöka bli fria!

– BTJ/John Karlsson, BTJ-häfte 9/2019