Blodbadet

Filmklipp

Kalle Holmqvist berättar om Blodbadet:

Kungens kröning i Storkyrkan:

Mer hemskheter! Kalle Holmqvist berättar om kvarteret Helvetet, skampålen på Stortorget och om bödlar på 1400-talet och 1500-talet, i en video från Medeltidsmuseet. Se filmen här.