Blodbadet

Det går en mördare lös

Tilldelad Spårhunden för bästa barn- och ungdomsdeckare 2020

Det går en mördare lös är en barnbok som utspelar sig i slutet av stormaktstiden.

Härnösand, år 1721. En tidig morgon hittar 13-åringarna Mickel och Petter en död man nere vid brunnen. Vem har mördat honom? Och varför?

Samtidigt håller det svenska stormaktsväldet på att falla samman. När som helst kan de ryska krigsskeppen komma. Vart ska de ta vägen om de måste fly från staden?

BlodbadetGudarnas krig och Det går en mördare lös är utgivna på förlaget Liber och ingår i konceptet ”Svenska med SO” – som kombinerar skönlitteratur med det centrala innehållet i SO-ämnena för mellanstadiet. Läs mer på Libers hemsida.

Läs ett utdrag ur boken

P4 Västernorrland om boken

Yippie om boken

Tack vare en levande person- och miljöskildring blir det aldrig överpedagogiskt, språket tycks välanpassat till en ungdomspublik, innehållet lika spännande som kunskapsrikt, och mordgåtan klurig med en ganska oväntad upplösning.

– Tidningen Ångermanland

Boken är först och främst spännande, men lyckas också skildra klassklyftorna i det dåtida samhället på ett ganska bra sätt. Det blir tydligt att människor var olika mycket värda, och att de hade olika förväntningar på sig. Boken tar tydligt parti för samhällets mest fattiga och utsatta. Texten i boken är lämplig för 10 år och uppåt. Ordvalet är vardagligt och meningsbyggnaden mestadels enkel. Det är rätt mycket dialoger som bär handlingen framåt.

– BTJ/John Karlsson, BTJ-häfte 20/2020

Precis som tidigare böcker är Det går en mördare lös berättad utifrån en folkets historia som påminner om exempelvis Sven Wernströms Trälarna. Folkbildande och spännande!

– Flamman