Blodbadet

Johannes Messenius

Ibland är det svårt att veta vad som är sant. En man som hette Johannes Messenius skrev en bok på rim om Stockholms historia, där han bland annat berättar om Stockholms blodbad 1520. Men stämmer verkligen det som står i den?

Johannes Messenius föddes 1579 och dog 1636.

Boken gavs ut 1629, alltså över 100 år efter blodbadet. Messenius kan inte ha sett händelserna själv, eftersom han inte var född då.

Messenius skriver till exempel att kung Kristian bet i Sten Sture den yngres lik när kroppen grävdes upp. Det låter väldigt märkligt. Det kanske var något som Messenius hittade på bara. Men det skulle kunna vara en berättelse som han har hört, ett rykte som levt kvar i Stockholm. Eller så var det faktiskt sant …

Så här skriver Johannes Messenius (översatt till modern svenska):

På Stora torget fördes då
så väl rikets som stadens råd
Där blev de utan all nåd
Halshuggna och ännu fler
Ädla och goda män
Nittofyra var talet
På de som led det kvalet
Av dem blev hängda, ej få
med stövlar och sporrar på
Två gråmunkar han också dränkte
På samma sätt nunnor nedsänkte
(…)
Vidare den tyrannen drev
att herr Stens lik uppgrävt blev
Det bland de andra lät han kasta
Sedan han sig hasta
ut på torget och som en hund
i herr Stens lik bet med sin mun

Läs hela texten på Stockholmskällan.