Blodbadet

Olaus Magnus

År 2018 hittades anteckningar som Olaus Magnus hade gjort om Stockholms blodbad. Anteckningarna var tidigare okända.

Olaus Magnus var präst och författare på 1500-talet. Han berättar att han själv var med och såg händelserna på Stortorget.

Så här skriver Olaus Magnus (översatt till modern svenska):

Den 8 november, lät Kristian halshugga två biskopar, Vincent av Skara och Matthias av Strängnäs, riddare och frälsemän, borgmästare, rådmän och borgare. Det var över 120 personer. Jag såg allt detta, med fasa. Nästa dag lät han hänga, stegla och halshugga ännu fler personer. Kropparna av de halshuggna låg kvar obegravda i tre dagar ända tills de fördes bort, utanför Stockholm för att begravas.

Läs mer hos Kungliga biblioteket.